จังหวัดพิษณุโลก
image
  • B2S ( สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก )
    9/99 หมู่ที่ 5 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก ต.พลายชุมพล อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
image
  • เอ็มเอสเฮลธ์แคร์
    193/6-7  ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000