จังหวัดเชียงใหม่
image
  • Tsuruha ( สาขาอาคารเมย่า )
    55/5 ห้องที่ 224  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
image
  • ซีตรัสฟาร์มาซี
    332/13-14  หมู่ 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
  • สมศักดิ์เภสัช 2
    347  ( หน้าตลาดต้นพะยอม ) ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200