เขตพระโขนง
image
  • B2S ( สาขาเดอะเทิร์ดเพลส )
    101 ห้องที่ 146-147 ชั้นที่ 1 อาคารโครงการวิสซ์ดอม 101 ถ.สุขุมวิท  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
image
  • ฟาร์มยาสุขุมวิท 64 
    2 ซ.สุขุมวิท 64 ( ซ.พงษ์เวชอนุสรณ์ ) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260