เขตสาทร
image
  • Tsuruha ( สาขาสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ) 
    สาขาสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาธรซิตี้ ห้องที่ B2 ชั้นใต้ดิน 175 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120 
  • Tsuruha ( สาขาซีคอนบางแค ) 
    สาขาซีคอนบางแค ( ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ) ห้องเลขที่ B13-14A ชั้น B1 เลขที่ 607 ถ.เพชรเกษม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
.
image
  • เค.ยู.ฟาร์มา
    ถ.จันทน์ 16 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120