เซ็ตซองเก็บหน้ากากอนามัย 3D เคนโกะ

Attribute:

カテゴリー : Products

Share

- ซองเก็บหน้ากากอนามัย 3D เคนโกะ
(Mask Keeper for 3D) ขนาด 23.5x10.5 cm แถมฟรี ที่เก็บหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ระหว่างวัน
(Mask Storage Clip) ก่อนพับ ขนาด 21.9x17 cm หลังพับ ขนาด 11x8.1 cm
- ซองเก็บหน้ากากอนามัยสำหรับเก็บหน้ากากอนามัยที่สะอาดเพื่อสำรองใช้
- ที่เก็บหน้ากากอนามัยสำหรับเก็บหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ระหว่างวันและลดการสัมผัสของเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัส/สิ่งสกปรกบนหน้ากากอนามัยกับสิ่งต่างๆ


คำแนะนำ
- ก่อนใช้ครั้งแรก แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อนเพื่อกำจัดกลิ่นพลาสติก
- ใช้ครั้งถัดๆไปแนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะที่เก็บหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ระหว่างวัน
ควรทำความสะอาดเป็นประจำ
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy