ซองเก็บหน้ากากอนามัยเคนโกะ ลายไคชิ

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : Products

Share

- ซองเก็บหน้ากากอนามัยเคนโกะ (Mask Keeper) ลายไคชิ (Kaishi) ขนาด 19.2x11.5 cm แถมฟรี ที่เก็บหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ระหว่างวัน (Mask Storage Clip) ก่อนพับ ขนาด 19.2x12.3 cm หลังพับ ขนาด 9.3x5.8 cm
- ซองเก็บหน้ากากอนามัย สำหรับเก็บหน้ากากอนามัยที่สะอาดเพื่อสำรองใช้
- ที่เก็บหน้ากากอนามัย สำหรับเก็บหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ระหว่างวัน และลดการสัมผัสของเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัส/สิ่งสกปรกบนหน้ากากอนามัยกับสิ่งต่างๆ

คำแนะนำ
- ก่อนใช้ครั้งแรก แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อน เพื่อกำจัดกลิ่นพลาสติก
- ใช้ครั้งถัดๆไป แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะที่เก็บหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ระหว่างวัน ควรทำความสะอาดเป็นประจำ