เคยสงสัยมั้ยว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แตกต่างจากหน้ากากอนามัยทั่วไปอย่างไร?!! แล้ว ASTM คืออะไร ?

หน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดไว้ ซึ่งจะมีความสอดคล้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน American Society of Testing and Materials (ASTM) ซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยงานสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา (The National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) โดยจะแบ่งเป็นหน้ากากทางการแพทย์ (Surgical mask) เป็น 3 ระดับ คือ Low Barrier, Medium Barrier และ High Barrier ตามคุณสมบัติทางกายภาพของหน้ากากอนามัย ดังนี้
 
 
ค่าประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย (Bacterial Filtration Efficiency : BFE) 
ค่าประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของหน้ากากอนามัยในการกรองอนุภาคของแบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ ซึ่งมีอนุภาคเฉลี่ย (Mean Particle Size : MPS) ขนาด 3 ± 0.3 ไมครอน

ค่าประสิทธิภาพการกรองไวรัส (Viral Filtration Efficiency : VFE) 
ค่าประสิทธิภาพการกรองไวรัส เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของหน้ากากอนามัยในการกรองอนุภาคของไวรัส ซึ่งมีอนุภาคเฉลี่ย (Mean Particle Size : MPS) ขนาด 3 ± 0.3 ไมครอน           

ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่าน (Fluid Resistance)
ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของของเหลวจากชั้นนอก (Outer Layer) ถึงชั้นใน (Inner Layer) ของหน้ากากอนามัย โดยใช้เลือดเทียมทดสอบการซึมผ่านที่ความดัน 80 mmHg (Low Barrier), 120 mmHg  (Medium Barrier),  และ 160 mmHg (High Barrier)

ความต่างของแรงดัน (Differential Pressure : Delta P)
ความต่างของแรงดัน เป็นการวัดแรงต้านทานของอากาศที่ผ่านหน้ากากอนามัย เพื่อดูความสะดวกในการหายใจ ค่ายิ่งต่ำยิ่งหายใจง่าย ซึ่งตามมาตรฐานกำหนดให้ค่าต่ำกว่า 5 mm H2O/cm2

คุณสมบัติการติดไฟ (Flammability)
การทดสอบคุณสมบัติการติดไฟ โดยประเมินจากความเร็วในการเผาไหม้และการเกิดเปลวไฟ มี 3 ระดับ (Class 1, 2, 3) โดย ระดับ Class 1 ดีที่สุด (เผาไหม้ช้าและเกิดเปลวไฟในระยะไม่ไกล)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้